Duy Chính Ngài - Tiên Êca | Oneway Worship | Thánh Ca Tin Lành

Dâng Lời Ngợi Khen

182 Lượt xem

Xưa từng chăm ơn phước hoài,
quyết nay chăm mặt Ngài.
Mài miệt bao xưa cảm tình,
nay kim ngôn thánh minh.
Xưa tôi muốn ơn trên trời,
nay mong Cứu Chúa thôi.
Bịnh tình xưa mong phép tài,
nay cầu chính thân Ngài.
Luôn tụng ca Giê-xu ta,
duy Ngài ban ơn cả.
Chỉ Giê-xu vạn hữu thôi,
trong Chúa có muôn sự rồi.

Xưa hằng tu thân khổ nàn,
quyết nay tin vẹn toàn.
Thần huệ xưa hưởng bán phần,
nay dinh sung cứu ân.
Xưa tôi giữ tôi bao hồi,
nay ơn Chúa giữ tôi.
Dồn dập xưa bao sóng dồi,
nay đã vững neo rồi.
Luôn tụng ca Giê-xu ta,
duy Ngài ban ơn cả.
Chỉ Giê-xu vạn hữu thôi,
trong Chúa có muôn sự rồi.

Xưa ngày đêm mưu tính hoài,
quyết nay kêu cầu Ngài.
Phiền lự xưa khôn đứng ngồi,
nay giao cho Chúa thôi.
Xưa lo thiếu ơn bồn chồn,
nay lo chính phán ngôn.
Trằn trọc xưa luôn khẩn nguyện,
nay tụng chúc linh quyền.
Luôn tụng ca Giê-xu ta,
duy Ngài ban ơn cả.
Chỉ Giê-xu vạn hữu thôi,
trong Chúa có muôn sự rồi.

Xưa hằng tu nhân, thí tài,
biết nay công việc Ngài.
Giê-xu xưa tôi nắm Ngài,
nay Giê-xu nắm tôi.
Xưa ham phép hay thiên đình,
nay duy Đấng chí linh.
Nhằn nhọc xưa lo chính mình,
nay vì Chúa trung thành.
Luôn tụng ca Giê-xu ta,
duy Ngài ban ơn cả.
Chỉ Giê-xu vạn hữu thôi,
trong Chúa có muôn sự rồi.

Xưa hằng trông mong chí tình,
biết Chúa nay thuộc mình.
Đèn tôi xưa như sắp tàn,
nay luôn luôn sáng choang.
Xưa thần chết theo tôi hoài,
nay trông Chúa tái lai.
Hoài vọng tôi nay vững vàng,
neo từ phía trong màn.
Luôn tụng ca Giê-xu ta,
duy Ngài ban ơn cả.
Chỉ Giê-xu vạn hữu thôi,
trong Chúa có muôn sự rồi.

-
DUY CHÍNH NGÀI
Nguyên tác: Himself
Sáng tác: Albert Benjamin Simpson
Ca sĩ: Tiên Êca
Hòa âm - Piano: Mai Thi thiên
Thu âm: BASS Studio
Mix & Mastered: BASS Studio
MV Lyrics: Vĩnh Lộc
© 2022 by Oneway Media
#onewayradio #onewayworship #DangLoiNgoiKhen

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này

VIDEO LIÊN QUAN

1

Dâng Lời Ngợi Khen

2

Dâng Lời Ngợi Khen

3

Dâng Lời Ngợi Khen

4

Dâng Lời Ngợi Khen

XEM NHIỀU NHẤT

5

Dâng Lời Ngợi Khen