Sắc Màu Thánh Nhạc: Chúa Giê-xu là tình yêu - Du La

Dâng Lời Ngợi Khen

4024 Lượt xem

Chúa Giê-xu là tình yêu - Du La

Nhạc Thánh Hàn Quốc

Lời Việt: Oneway Radio


Là Chúa Giê-xu, tình yêu tuyệt vời. tình ấy bao la, Cha ngóng trông bao ngày qua.

Ngài đến dương gian tìm và cứu con đây Là Chúa Giê-xu, chính Cha yêu thương

Là Chúa Giê-xu, tình yêu tuyệt vời. tình ấy bao la, Giao phó chính sanh mạng Cha

Ngài đến dương gian tìm và cứu con đây Là Chúa Giê-xu, Đấng luôn yêu con.

 

Giờ đây dòng huyết Giê-xu chảy tuôn trong tâm con

và tuôn tràn trên thế nhân mọi nơi nhận tin cứu Chúa

 

Là Chúa Giê-xu, tình yêu tuyệt vời. Ngài chết đau thương nhưng thắng ma vương phục sinh

Ngài đến dương gian tìm và cứu con đây Là Chúa Giê-xu, Đấng luôn yêu con.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này

VIDEO LIÊN QUAN

1

Dâng Lời Ngợi Khen

2

Dâng Lời Ngợi Khen

3

Dâng Lời Ngợi Khen

4

Dâng Lời Ngợi Khen

XEM NHIỀU NHẤT

2

Dâng Lời Ngợi Khen