Thuộc Giê-xu Thỏa Vui - Mây Linh | Oneway Worship | Thánh Ca Tin Lành

Dâng Lời Ngợi Khen

286 Lượt xem

Giê-xu Christ yêu tôi vui bỏ thiên đài,
tìm chuộc tôi, nên tôi nay chỉ thuộc Ngài.
Nguyện tôi luôn theo Giê-xu bước khắp nơi,
Ôi tôi thuộc Giê-xu thỏa vui muôn đời!

Được Ngài xem tôi như châu báu thiên đài,
trọn đời tôi duy mong vui thỏa tâm Ngài.
Vì tình yêu Giê-xu sâu quá bể khơi.
Ôi tôi thuộc Giê-xu thỏa vui muôn đời!

Lòng tôi nay thỏa bấy!
Chúa ôi, tôi thuộc Ngài nay, vui thỏa thay!
Tôi vui bấy! Thỏa thay!
Ôi tôi thuộc Giê-xu thỏa vui chi tày!

Hồi hùng binh quanh tôi tan vỡ tơi bời,
hồi sự chết hung hăng rung nhác muôn người.
Mà riêng tôi an ninh do Chúa nhắc tôi:
Ôi tôi thuộc Giê-xu thỏa vui muôn đời!

Dầu gặp khi quanh tôi đau đớn, tai nạn,
đời rền vang câu bi ai, tiếng cơ hàn.
Kìa ơn thiêng nơi tâm linh dức dấy tôi.
Ôi tôi thuộc Giê-xu thỏa vui muôn đời!

Lòng tôi nay thỏa bấy!
Chúa ôi, tôi thuộc Ngài nay, vui thỏa thay!
Tôi vui bấy! Thỏa thay!
Ôi tôi thuộc Giê-xu thỏa vui chi tày!

Được Ngài khuyên, tôi dâng thân thể, tâm thần,
hầu việc Cha, tâm tôi vui thỏa vô ngần!
Dầu gian lao, vui trông Christ chúm chím môi.
Ôi, tôi thuộc Giê-xu thỏa vui muôn đời!

Lòng tôi nay thỏa bấy!
Chúa ôi, tôi thuộc Ngài nay, vui thỏa thay!
Tôi vui bấy! Thỏa thay!
Ôi tôi thuộc Giê-xu thỏa vui chi tày!

Lòng tôi nay thỏa bấy!
Chúa ôi, tôi thuộc Ngài nay, vui thỏa thay!
Tôi vui bấy! Thỏa thay!
Ôi tôi thuộc Giê-xu thỏa vui chi tày!

Ôi tôi thuộc Giê-xu thỏa vui chi tày!

---
THUỘC GIÊ-XU THỎA VUI
Nguyên tác: I'm Glad I Am Thine
Sáng tác: Ada R. Habershon - David B. Tower
Ca sĩ: Mây Linh
Hòa âm - Piano: Trường Giang
Thu âm: BASS Studio
Mix & Mastered: BASS Studio
MV Lyrics: Công Bằng

© 2022 by Oneway Media
#onewayradio #onewayworship #DangLoiNgoiKhen

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này

VIDEO LIÊN QUAN

1

Dâng Lời Ngợi Khen

2

Dâng Lời Ngợi Khen

3

Dâng Lời Ngợi Khen

4

Dâng Lời Ngợi Khen

XEM NHIỀU NHẤT

3

Dâng Lời Ngợi Khen