Từ Lúc Chính Tôi Được Cứu - Thiên Bảo | Oneway Worship | Thánh Ca Tin Lành

Dâng Lời Ngợi Khen

196 Lượt xem

Bạn có thể chia sẻ một vài điều về thời điểm bạn tin nhận Chúa Jêsus không? Có nhiều người đã chọn ngày đó là ngày sinh nhật thuộc linh của mình, thật ý nghĩa phải không?

Ai đó từng nói: “Có hai ngày quan trọng nhất đời người, đó là ngày bạn sinh và ngày bạn biết lý do mình được sinh”. Ngày sinh thì dễ nhưng ngày biết được vì sao mình có mặt trên thế giới này bạn đã tìm thấy chưa? Chúa Jêsus chính là câu trả lời. Hãy tìm đến Ngài ngay hôm nay!

 

---

Lòng tôi ưa thích trổi khúc hoan ca,
từ lúc thoát ly đường tối.
Ngợi Vua yêu tôi huyết báu lưu ra,
bởi ơn Giê-xu chuộc tôi.

Mừng thay tôi có Giê-xu trong tâm,
từ lúc thoát ly đường tối.
Làm theo ý Chúa hưởng phước cao thâm,
Bởi ơn Giê-xu chuộc tôi.

Từ lúc chính tôi được cứu,
từ khi Giê-xu buông tha,
Lòng ưa tôn cao danh Giê-xu.
Từ lúc chính tôi được cứu,
trọn đời quyết sẽ giảng rao danh Giê-xu.

Lòng tôi nay có chứng cớ minh bạch,
từ lúc thoát ly đường tối.
Lòng đa nghi, kinh hãi xưa tiêu sạch,
bởi ơn Giê-xu chuộc tôi.

Lòng tôi không tả xiết cảnh vui tươi,
từ lúc thoát ly đường tối.
Đều do công nghĩa huyết Chúa tuôn rơi,
bởi ơn Giê-xu chuộc tôi.

Từ lúc chính tôi được cứu,
từ khi Giê-xu buông tha,
Lòng ưa tôn cao danh Giê-xu.
Từ lúc chính tôi được cứu,
trọn đời quyết sẽ giảng rao danh Giê-xu.

Giờ đây tôi có chỗ sẵn trên trời,
từ lúc thoát ly đường tối.
Là nơi vinh quang sống vui muôn đời,
Bởi ơn Giê-xu chuộc tôi.

Từ lúc chính tôi được cứu,
từ khi Giê-xu buông tha,
Lòng ưa tôn cao danh Giê-xu.
Từ lúc chính tôi được cứu,
trọn đời quyết sẽ giảng rao danh Giê-xu.

-
TỪ LÚC CHÍNH TÔI ĐƯỢC CỨU
Nguyên tác: Since I Have Been Redeemed
Sáng tác: Ed­win O. Excell
Ca sĩ: Thiên Bảo
Hòa âm - Guitar: Anh Khoa
Thu âm: KD. studio
Mix & Mastered: KD. studio
MV Lyrics: Công Bằng

© 2022 by Oneway Media
#onewayradio #onewayworship #DangLoiNgoiKhen

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này

VIDEO LIÊN QUAN

1

Dâng Lời Ngợi Khen

2

Dâng Lời Ngợi Khen

3

Dâng Lời Ngợi Khen

4

Dâng Lời Ngợi Khen

XEM NHIỀU NHẤT

5

Dâng Lời Ngợi Khen