Bước Trong Đường Chúa - Mây Linh | Oneway Worship | Thánh Ca Tin Lành

Dâng Lời Ngợi Khen

480 Lượt xem

Đời tôi luôn bước với Cha trên trời,
vì Cha tuôn huyết cứu muôn muôn người.
Hằng rao ra ơn Chúa,
dắt đưa bao người đến Cha,
Ngài ban ơn tha thứ,
ném xa bao tội ô nhơ.

Nào ai tin Chúa sẽ không lo buồn,
vì Cha luôn giúp đỡ, ban ơn lành.
Mọi thương đau tan biến,
Chúa ban cho nguồn sống vui.
Nguyện xin Cha đưa dắt,
sống trong ơn Ngài thỏa vui.

Luôn bước đi trong đường Ngài,
tôi ném xa bao tượng hình,
luôn vác trên vai thập tự,
vui bước đi trong đường Ngài.
Xin Chúa ban ơn ngập tràn,
tôi quyết đi con đường Ngài,
luôn biết rao ơn Ngài khắp,
phước ân Giê-xu tràn tuôn.

---
BƯỚC TRONG ĐƯỜNG CHÚA
Sáng tác: Chưa rõ
Ca sĩ: Thúy Kiều
Hòa âm - Phối khí: Khánh Đăng
Thu âm: KD. studio
Mix & Mastered: KD. studio
MV Lyrics: Vĩnh Lộc

© 2022 by Oneway Media
#onewayradio #onewayworship #DangLoiNgoiKhen

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này

VIDEO LIÊN QUAN

1

Dâng Lời Ngợi Khen

2

Dâng Lời Ngợi Khen

3

Dâng Lời Ngợi Khen

4

Dâng Lời Ngợi Khen

XEM NHIỀU NHẤT

5

Dâng Lời Ngợi Khen