“Nhưng trái lại, những chi thể xem có vẻ yếu đuối trong thân thể lại là cần thiết.” (I Cô-rinh-tô 12:22)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Dù chúng con còn nhỏ, làm những việc nhỏ nhưng cảm ơn Chúa vì Ngài vẫn luôn xem những việc ấy là rất quan trọng. Xin ban thêm cho con có cơ hội để phục vụ Chúa nữa. Con cảm ơn Ngài và cầu nguyện. Trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này