“Hỡi người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong mọi việc, vì ấy là điều đẹp lòng Chúa.” (Cô-lô-se 3:20)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Cảm ơn Chúa vì chúng con có ba mẹ bên cạnh để uốn nắn chúng con được lớn lên đẹp lòng Chúa. Xin Ngài nhắc nhở để chúng con luôn vâng lời ba mẹ của mình. Con cầu nguyện. Trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này