Chuyện kể chẳng biết thật chăng, ấy là có một người tín đồ rất lười đọc Kinh Thánh, song mỗi khi gặp nan đề là anh đều muốn tìm sự dẫn dắt của Lời Chúa. Ngày nọ, sau khi thất bại trong việc mua bán, lâm vào cảnh nợ nần, lại bị gia đình ruồng rẫy, chán nản quá, anh định tự sát, nhưng cũng sợ, chợt nghĩ đến Kinh Thánh, anh quyết định đọc một vài câu. Thế nhưng trong Kinh Thánh có nhiều sách quá, biết đọc câu nào bây giờ, anh bèn nhắm mắt lại, lật cầu may theo kiểu bói toán, rồi dùng ngón tay trỏ đặt vào, hễ ngón tay anh dừng ở đâu thì anh nghĩ rằng Chúa muốn anh làm theo điều đó. Anh bắt đầu nhắm mắt lật, câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ 27:5 hiện ra, anh không tin vào mắt mình, vì “sứ điệp” mà anh nhận được là: “Giu-đa bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra đi thắt cổ.” Anh gấp quyển Kinh Thánh lại, run sợ quá, nhưng cố thử một lần nữa xem sao. Lần nầy là câu Lu-ca 10:37: “Hãy đi, làm theo như vậy.” Đọc xong, anh ta thật sự hoảng hốt. Không lẽ Chúa muốn mình tự sát, thế là anh ta lại thử thêm lần nữa, sự bất quá tam. Câu Kinh Thánh cuối nầy nằm trong Giăng 13:27: “Sự ngươi làm hãy làm mau đi!” !!! Chắc sẽ có nhiều tín đồ chết oan nếu đọc Kinh Thánh theo kiểu trên đây.

Lời Chúa là kho báu, nhưng chẳng phải dễ dàng nhận lấy một cách cẩu thả. Nơi đó chứa đựng sự khôn ngoan, năng lực, sự biến cải và dẫn dắt, nhưng chỉ những ai thành tâm đến với Chúa mới có thể nhận được. Ngài ban sự khôn ngoan cho người khiêm tốn, năng lực cho người biết mình yếu đuối, biến đổi những ai muốn được biến đổi, và dẫn dắt người nào phó thác đời mình cho Ngài. Không thể đùa với Lời Chúa. Hãy tìm nơi đó sự sống cho linh hồn.

“Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao! Trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy. Các điều răn Chúa làm cho tôi khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch tôi, vì các điều răn ấy ở cùng tôi luôn luôn. Tôi có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy tôi, vì tôi suy gẫm các chứng cớ Chúa.” Thi Thiên 119:97-99
Trích: Chắp Cánh Cho Tâm Hồn Bay Cao
Tác giả: Dương Quang Thoại

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này