Kinh Thánh: Lu-ca 1:46–48 “Ma-ri nói: Linh hồn tôi tôn ngợi Chúa, tâm linh tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là Cứu Chúa tôi. Vì Ngài đã đoái thương thân phận hèn mọn của tớ gái Ngài. Nầy, từ nay về sau, mọi thế hệ sẽ khen tôi là người có phước.”


Bà Mari hoàn toàn tin rằng Đức Chúa Trời là Cứu Chúa của bà. Mặc dù bà không thể nói rằng điều này là thật, bằng cách nhìn thấy hoặc cảm thấy nó, nhưng bà Mari hoàn toàn tin cậy Đức Chúa Trời. Vì Chúa đã đặt niềm tin này trong lòng bà, nên Mari đặt mọi thứ theo đúng thứ tự trong lời ca ngợi của bà: Đầu tiên bà gọi Đức Chúa Trời là Chúa của mình. Tiếp theo, bà gọi Ngài là Cứu Chúa của mình. Sau đó, bà công bố những gì Đức Chúa Trời đã làm. Bằng cách này, bà dạy chúng ta yêu mến và ca ngợi Đức Chúa Trời vì chính mình Ngài.

Ma-ri cho chúng ta thấy: đúng nơi để bắt đầu. Chúng ta không nên bắt đầu cầu nguyện bằng cách ích kỷ, kêu cầu những gì Đức Chúa Trời có thể làm cho chúng ta mà thôi. Gương của bà Mari dạy chúng ta về tình yêu, và sự ca ngợi Đức Chúa Trời, mà không có lý do nào khác hơn là bởi vì sự tốt lành của Ngài xứng đáng để chúng ta ca ngợi. Chúng ta nên tìm niềm vui và sự vui thích trong chính Ngài. Đây là một cách tinh khiết, cao quý, và dịu dàng của sự yêu thương, và chúc tụng Đức Chúa Trời. Điều đó cho chúng ta thấy tâm linh phi thường, và dịu dàng của bà Mari.

Ngược lại, có một số người như chỉ muốn sống ký sinh, chỉ luôn mong đợi để có được những ơn phước từ Đức Chúa Trời. Họ không yêu mến, hay ca ngợi Đức Chúa Trời vì Ngài là tốt lành. Họ chỉ quan tâm Đức Chúa Trời ban cho họ những gì. Qua đó họ cảm thấy sự tốt lành của Ngài là bao nhiêu, và còn bao nhiêu điều nữa mà họ sẽ nhận được từ Ngài mà thôi. Những khoảng khắc mà Chúa che mặt, và tạm dừng những ơn phước của Ngài, để cho họ tạm ở trong sự đau khổ, và thiếu thốn, thì lòng họ lại ngừng yêu thương, và ngừng ca ngợi Ngài. Họ không còn yêu mến, hoặc ca ngợi sự tốt lành của Chúa, vì lúc bấy giờ họ không thể nhìn thấy, hay cảm thấy nữa.

Bằng cách này, họ chứng minh rằng họ không tìm thấy niềm vui trong Đức Chúa Trời, Chúa Cứu Thế của họ được. Họ không yêu mến hay ca ngợi sự tốt lành khi những điều đó ẩn chứa trong chính Đức Chúa Trời.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này