Kinh Thánh: Lu-ca 1:48–49 “Vì Ngài đã đoái thương thân phận hèn mọn của tớ gái Ngài. Nầy, từ rày về sau, mọi thế hệ sẽ khen tôi là có phước. Bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi. Danh Ngài là thánh.”


Cách thích hợp để nói về Ma-ri là gì? Nếu bạn suy ngẫm về những lời trong phân đoạn Kinh Thánh này, bạn sẽ nhận ra: “Người nữ đồng trinh được phước, mẹ của Chúa, cô vốn không nổi bật, và bị người ta làm ngơ. Tuy nhiên, bởi vì Đức Chúa Trời là nhân từ, Ngài đoái đến Mari và làm những điều lớn lao trên cuộc đời cô. Mari cảm nhận mình không hề xứng đáng với những điều đó, và cô không bao giờ nghĩ mình có thể được phước như vậy. Tuy nhiên, ân điển giàu có, và không giới hạn của Chúa lại ngự trên cô. Mari được phước ngay khi cô thuận phục thánh ý của Đức Chúa Trời, và cô sẽ được phước mãi mãi. ”

Để bày tỏ sự tôn trọng Ma-ri một cách thích hợp, bạn phải luôn luôn nghĩ về cô trong mối liên hệ đến Đức Chúa Trời: Từ rất xa bên dưới Ngài. Ma-ri nói rằng Đức Chúa Trời đoái đến cô là một tôi tớ hèn hạ. Đừng nghĩ về tất cả sự tôn trọng người ta chất chồng trên Ma-ri. Những người này không hiểu hết những lời của Ma-ri trong phân đoạn này. Những lời hùng biện của họ làm cho Ma-ri có vẻ như là một người nói dối, và giảm bớt ân điển của Đức Chúa Trời. Đến mức họ nói cô đã tìm được, và xứng đáng với những gì Đức Chúa Trời đã làm cho cô. Bằng cách này, họ hạ thấp giá trị ân điển của Đức Chúa Trời, và làm cho lẽ thật trong Kinh Thánh trở nên khó hiểu hơn.

Bạn nên kinh ngạc về ân điển vô hạn của Đức Chúa Trời. Ngài chăm sóc một cách rời rộng, dịu dàng, bao phủ, và ban phước cho một người bị xem thường, và không có gì nổi bật như Ma-ri. Nếu bạn nghĩ về cô trong ánh sáng Lời Chúa, bạn sẽ được cảm thúc để thêm yêu kính, và ca ngợi Đức Chúa Trời vì ân điển dư dật của Ngài.

Bạn sẽ được khích lệ để tìm kiếm mọi sự tốt lành từ chính mình Ngài. Từ những gì đã xảy ra với Ma-ri, bạn có thể học biết rằng Đức Chúa Trời không từ chối người khiêm nhường, nghèo nàn, và không quan trọng trong mắt con người. Ngài dịu dàng chăm sóc họ. Điều này sẽ làm vững mạnh đức tin, sự yêu thương và hy vọng của bạn.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này