Kinh Thánh: Lu-ca 2:7 “Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không còn chỗ cho họ.”


Tất cả chúng ta nên để Lời Chúa làm thước đo, và mẫu mực, để đánh giá chính mình. Chúng ta gần gũi hay cách xa Đấng Christ? Đức tin và tình yêu của chúng ta đối với Ngài như thế nào? Nhiều người tỏ vẽ giận dữ khi họ nghe về câu chuyện Đấng Christ được sinh ra. Họ tức giận với dân thành Bết-lê-hem, và phê bình sự đui mù, và sự vô ơn của những người đó.

Họ nghĩ rằng nếu họ có mặt ở đó, họ sẽ phục vụ Chúa và mẹ của Ngài tốt hơn. Họ sẽ không để cho gia đình Chúa Giê-xu quá khổ sở như vậy. Tuy nhiên, trong thực tế những người này thậm chí không thèm để ý đến người lân cận cần họ giúp đỡ. Họ không quan tâm, và bỏ mặc những người nghèo khó chung quanh mình. Ai ở trên đất mà không thấy những người đau khổ, nghèo khó, lầm lạc, và tội lỗi ở chung quanh mình? Tại sao họ không bày tỏ tình yêu với những người này? Tại sao họ không làm cho người lân cận, những điều mà họ nghĩ mình muốn làm cho Đấng Christ? Đừng lừa dối chính mình, bằng cách nghĩ bạn sẽ đối xử tốt với Đấng Christ, trong khi ngày nay, bạn chẳng muốn làm bất cứ điều gì cho những cần sự giúp đỡ của bạn.

Nếu bạn có mặt ở tại Bết-lê-hem, bạn cũng sẽ chẳng chú ý đến Ngài cũng như mọi người khác đã làm thôi! Bạn nghĩ rằng mình muốn phục vụ Chúa, bởi vì bây giờ bạn biết Ngài là ai. Khi đã biết Ngài đã đến, nằm trong máng cỏ, và biết rằng Ngài là Đấng Thánh đáng được tôn thờ, dĩ nhiên bạn muốn làm điều gì đó để giúp đỡ Ngài. Nhưng đối với người khác, bạn lại không làm bất cứ điều gì cả.

Tương tự, nếu bạn có thể thấy hình ảnh những người lân cận trong tương lai, và nếu họ đang nằm trước mặt bạn, thì có lẽ bạn có thể sẽ chăm sóc họ. Nhưng vì bạn chỉ thấy họ trong hoàn cảnh hiện tại, nên bạn làm ngơ họ. Bạn đã không nhận ra Đấng Christ trong những khốn khó, những người cần sự yêu thương, giúp đỡ của bạn.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này