Kinh Thánh: Lu-ca 2:10–11 “Nhưng thiên sứ bảo họ: “Đừng sợ! Nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Vì hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi.”


Bạn đọc Kinh Thánh nơi nào không thành vấn đề, quan trọng là bạn nên nhận ra: đức tin là sự kỳ diệu. Đức tin không phải là tin rằng câu chuyện bạn đang đọc là thật. Điều đó chẳng làm gì cho ai, bởi vì ngay cả người không tin Chúa, vẫn có thể tin rằng câu chuyện Kinh Thánh về Chúa Jêsus là có thật.

Kinh Thánh dạy rõ ràng đức tin không phải là công việc tách rời với ân điển của Đức Chúa Trời. Đúng hơn, đức tin đúng, là đức tin đến từ ân điển, và chính đức tin mà Lời Đức Chúa Trời đòi hỏi, khi tin chắc rằng Đấng Christ được sinh ra cho bạn. Sự giáng sinh của Ngài là dành cho bạn, và xảy ra vì lợi ích của chính bạn. Đấng Christ được sinh ra vì lợi ích của chúng ta, và mọi sự Ngài đã làm và chịu khổ là vì chúng ta.

Như thiên sứ báo tin ở đây: “Ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa”. Với những lời này, bạn có thể thấy rằng Ngài được sinh ra cho tất cả chúng ta. Bởi vì Thiên sứ không nói: “Một Đấng Cứu Thế đã được sinh ra,” nhưng đúng hơn “một Đấng Cứu Thế đã sanh cho các ngươi.” Cùng cách như vậy, thiên sứ không nói: “Ta có tin lành,” nhưng đúng hơn “Ta báo cho các ngươi một tin lành.” Cho chính bạn! “Ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân.”Niềm vui này chỉ dành riêng cho những người có đức tin thật sự.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này