Kinh Thánh: Lu-ca 2:10–11 Nhưng thiên sứ bảo họ: “Nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Vì hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa, đã được sinh ra cho các ngươi.”


Thiên sứ ở phân đoạn Kinh Thánh này đang thông báo; Thiên sứ không nói: “Ta muốn giảng cho các ngươi,” nhưng chỉ nói: “Ta báo cho các ngươi một tin lành.” Nói cách khác, thiên sứ đang nói: “Ta là một thầy giảng tin lành; những lời của ta là phúc âm.”

Vì vậy phúc âm là một sứ điệp tốt lành và vui mừng, sẽ trở thành sứ điệp chính của Tân Ước. Vậy Phúc âm là gì? Hãy lắng nghe thiên sứ nói: “Ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân.” Phúc âm nói về một sự vui mừng lớn. Chúng ta tìm thấy nó ở đâu? Hãy lắng nghe: “Hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa.” Vì vậy phúc âm là một sứ điệp vui mừng về Đấng Christ Cứu Chúa của chúng ta.

Ai giảng phúc âm một cách đúng đắn sẽ chỉ giảng về sự vui mừng. Không gì có thể làm cho lòng chúng ta vui mừng hơn - khi biết rằng Đấng Christ được ban cho chúng ta, là của chúng ta? Thiên sứ không chỉ nói: “Đấng Christ được sinh ra,” nhưng cũng thông báo rằng sự giáng sinh của Ngài là cho chúng ta: “Đấng Christ được sinh cho các ngươi”. Nếu có điều gì khác nữa để rao giảng, thì cả thiên sứ truyền rao phúc âm, và người rao giảng phúc âm của thiên sứ chắc hẳn đã đề cập đến nó rồi.

Vì vậy, bản chất của phúc âm được mặc khải, không chỉ giảng dạy câu chuyện và đời sống của Đấng Christ, nhưng cũng cá nhân hóa nó, và tặng nó cho những người tin Ngài. Cho dù Đấng Christ được sinh ra một ngàn lần, và mỗi ngày tôi đều được nghe hát về sự giáng sinh của Ngài với giai điệu tuyệt vời … Nhưng nếu tôi không hiểu rằng sự chết của Chúa là vì tôi, và tôi không chạy đến với Chúa để xin Ngài tha thứ, để nhận Ngài làm chủ cuộc đời mình! Thì tất cả những điều đó cũng chẳng mang đến điều gì khác biệt!

Cảm tạ Chúa, vì lòng tôi vui mừng nghe phúc âm, cho dù phúc âm được rao giảng đơn sơ như thế nào cũng không thành vấn đề. Phúc âm vẫn luôn thẩm thấu qua mọi ngõ ngách trong tâm hồn tôi, bằng những âm vang tuyệt vời, và mang đến cho tôi một niềm vui bất tận.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này