“Con giấu lời Chúa trong lòng con.” (Thi Thiên 119: 11a)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Cảm ơn Chúa vì con được học một bài học mới trong câu chuyện hôm nay. Xin Chúa giúp con không phải chỉ là học lời Chúa cho có thôi, nhưng sẽ giấu lời Ngài trong tấm lòng con nữa. Con cảm ơn Chúa và hết lòng thành kính cầu nguyện. Trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này