Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. (Giăng 14:3)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

“Cảm ơn Chúa vì tình yêu thương và sự nhân từ lớn lao của Ngài. Chúng con biết Chúa sẽ chẳng bao giờ quên chúng con, Ngài luôn dạy dỗ chúng con ghi nhớ Lời Chúa và yêu thương tất cả mọi người nữa. Con cầu nguyện: Trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen”

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này