“Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định”(Rô-ma 8:28 )

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

“Cảm ơn Chúa vì Ngài hằng yêu thương và chăm sóc cuộc đời chúng con. Và con biết Chúa luôn muốn cuộc đời chúng con là những bức tranh đẹp nhất ở trong Ngài. Con cầu nguyện  Trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen”

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này