“Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ”. (Ê-phê-sô 5:3)

 

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này