“Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. (Rô ma 8:28)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

“Cảm ơn Chúa vì có những điều con cứ nghĩ là đau đớn, gai góc nhưng phía sau đó là những điều tốt đẹp Chúa dành cho chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết tin cậy Ngài. Con cầu nguyện: Trong Danh Chúa Giê-xu Chrsit. Amen”

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này