“Hãy hiếu kính cha mẹ của con, để con được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho con (Xuất ê díp tô ký 20:12)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

“Cảm ơn Chúa đã ban cho con có ba, có mẹ. Xin Chúa cho con biết vâng lời, yêu thương và phụ giúp ba mẹ của mình. Xin Chúa cho ba mẹ khoẻ mạnh và luôn yêu mến Ngài. Con cầu nguyện: Trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen”

 

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này