“Đức Giê-hô-va phán: “Bây giờ hãy đến, để chúng ta biện luận với nhau:
Dù tội các con đỏ như son, Sẽ trở nên trắng như tuyết;
Dù đỏ thắm như vải điều, Sẽ trở nên trắng như lông chiên” (Ê-sai 1:18)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

“Cảm ơn Chúa vì Ngài đã tha thứ và tội lỗi của chúng con được Ngài làm sạch và trở nên trắng như tuyết. Xin cho chúng con luôn sống đẹp lòng Ngài mỗi ngày và bày tỏ Chúa cho nhiều người khác. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men!”

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này