Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. ”  (Cô-lô-se 1:16)

Lời cầu nguyện hôm nay:

Con cảm ơn Chúa vì chúng con được sinh ra đều có mục đích tốt lành trong ý Ngài. Xin cho chúng con luôn sống đẹp lòng Ngài và làm những điều thật ích lợi cho công việc Chúa. Con cầu nguyện: Trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen”

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này