“Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật”.  (1Giăng 3:18)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

“Cảm ơn Chúa vì Ngài yêu chúng con. Xin Chúa giúp để chúng con làm những việc cho Ngài bằng tấm lòng biết ơn và vui lòng Ngài. Con cầu nguyện: Trong Danh Chúa Giê-xu Chrsit. Amen”

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này