“Vì vậy, hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để trong ngày tai họa, anh em có thể chống cự lại; và khi chiến thắng mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng.” (Ê-phê-sô 6:13)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

“Cảm ơn Chúa vì suốt một năm qua chúng con được ở trong sự bảo vệ của Ngài, xin giúp chúng con luôn mang lấy khí giới của Chúa dù ở bất cứ đâu để được bảo vệ và sẵn sàng chiến đấu cùng kẻ thù. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện. Trong Danh Chúa Giê-xu Christ. A-men!”

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này