“Con cảm tạ Chúa vì con được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng. Công việc Chúa thật quá diệu kỳ, Lòng con biết rõ lắm”.  (Thi Thiên 139:14)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Con cảm ơn Chúa vì Ngài dựng nên con một cách đặc biệt. Con biết ơn Chúa và thỏa lòng với những gì Chúa ban cho con. Lòng con mong muốn được thực hiện điều Chúa muốn con làm và dâng vinh hiển lên cho Ngài. Trong Danh Chúa Jesus Christ. A-men!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này