“Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức tin, hi vọng, tình yêu thương; nhưng điều cao trọng hơn cả là tình yêu thương.” (I Cô-rinh-tô‬ ‭13:13‬ )

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Cảm ơn Chúa vì những món ăn ngon Chúa ban cho chúng con. Hôm nay chúng con học được rằng cho dù chúng con là ai, làm việc gì thì cũng luôn bày tỏ tình yêu thương qua những việc chúng con làm. Xin Chúa nhắc nhở để chúng con luôn nhớ điều này.  Trong Danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này