“Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho các con mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Cảm ơn Chúa vì món quà tốt lành Ngài đã ban cho để con được vui chơi, được giải trí nhưng xin Chúa giúp chúng con biết đặt Chúa là thứ tự ưu tiên chứ không phải là những điều đó. Con cảm ơn Chúa và hết lòng thành kính cầu nguyện. Trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này