“Các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời, Bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm.” (Thi Thiên 19:1)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Cảm ơn Chúa vì chúng con được nhắc nhở về vinh quang của Ngài khi nhìn vào thiên nhiên xinh đẹp. Chúng con cũng muốn giống như thiên nhiên, để khi người khác nhìn vào chính con cũng sẽ nhìn thấy Chúa nữa. Xin Chúa giúp chúng con, con cảm ơn Ngài và cầu nguyện. Trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này