“Nên bây giờ còn có 3 điều này: Đức tin, hy vọng, tình yêu thương; nhưng điều cao trọng hơn cả là tình yêu thương ”.  ( I Cô-rinh-tô 13:13)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Con cảm ơn Chúa vì Chúa luôn yêu thương và mua chuộc mỗi chúng con. Xin cho chúng con luôn yêu mến Ngài, dành thời gian thưa chuyện cũng Chúa và những điều tốt nhất chúng con có để dâng lên cho Ngài. Xin cho bông trái Thánh Linh luôn ở trong tâm trí của chúng con và nhắc nhở chúng con làm theo lời Ngài. Con cảm ơn Cha và cầu nguyện. Trong Danh Chúa Giê-xu. A-men!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này