“Hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên thiên đàng.” (Lu-ca 10: 20)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Chúa ơi chúng con tin rằng Ngài là Đấng Cứu Thế, xin Ngài viết tên con trong Sách Sự Sống của Ngài để con được hưởng sự vui mừng và cùng ở với Ngài đời đời. Con cảm ơn Chúa và cầu nguyện. Trong Danh Chúa Giê-xu Chirst. Amen!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này