“Anh em phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực mà kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời.” (Phục Truyền 6:5)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Chúa ơi chúng con yêu Ngài.  Cảm ơn Chúa đã luôn ở bên cạnh chúng con, luôn bảo vệ và ban phước cho con. Chúng con biết ơn Chúa và cầu nguyện. Trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này