Trên hành trình đức tin, có khi nào chúng ta dừng lại và tự hỏi: liệu chúng ta có đang thật sự theo Chúa, hay đang tuân thủ một hệ thống luật lệ cứng nhắc, đầy ràng buộc và quy tắc? Chúa đã giải phóng và ban cho chúng ta sự tự do, vậy cớ sao chúng ta còn làm nô lệ cho những nghi thức và giáo lý của đời này? Ngài muốn chúng ta hướng đến sự tự do thật trong Ngài, và phản chiếu sống động hình ảnh của Ngài ra cho cả thế giới.

Hôm nay, ngày 03/05/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Sandra Holcombe với chủ đề HƯỚNG ĐẾN SỰ TỰ DO THẬT.

“Không phải bất cứ ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’, đều được vào vương quốc thiên đàng đâu; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi.” (Ma-thi-ơ 7:21)

Chúng ta hãy cùng nhau suy niệm về thời điểm Đức Chúa Trời giải phóng dân Ngài khỏi xiềng xích nô lệ, khi thần chết lướt qua mà không chạm đến họ. Giống như người Do Thái đã theo Môi-se rời Ai Cập, vượt qua Biển Đỏ và tiến vào Đất Hứa, chúng ta cũng được mời gọi để theo Chúa Jêsus, từ bỏ nếp sống cũ và bước vào cuộc sống mới mà Chúa đã hy sinh chính thân Ngài để ban cho chúng ta. Tuy nhiên, quyền lựa chọn cuối cùng vẫn luôn thuộc về chúng ta.

Dọc theo hành trình này, không ít lãnh đạo Hội Thánh qua các thời kỳ, từ các giáo phái khác nhau, đã ngăn trở mọi người học biết về Chúa. Các nghi thức và giáo lý đã biến các tín đồ thành nô lệ thuộc linh, và sự suy đồi đã khiến họ quay lưng lại với Đức Chúa Trời. Những người lãnh đạo ấy đã không phản ánh được hình ảnh thật sự của Đấng Christ trên đất này…

Đức Chúa Jêsus đã từng cảnh báo:

“Không phải bất cứ ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’, đều được vào vương quốc thiên đàng đâu; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. Vào Ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa! Chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao?’ Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: ‘Hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ!” (Ma-thi-ơ 7:21-23)


Đức Chúa Jêsus nhắc nhở chúng ta lẽ thật quan trọng này, và điều đó không chỉ dành riêng cho những người lãnh đạo hội thánh. Cá nhân mỗi người chúng ta cũng cần tự hỏi liệu chúng ta có đang phản ánh hình ảnh Chúa một cách chân thực hay không.

Khi nhìn lại những việc Môi-se đã làm vì dân Y-sơ-ra-ên, cũng như ơn cứu chuộc của Cứu Chúa Jêsus đã ban cho toàn thể nhân loại, nguyện xin Chúa khiến tấm lòng chúng ta trở nên mềm mại. Chúng ta đừng ương ngạnh cứng lòng như Pha-ra-ôn, hay kiêu ngạo tự cho mình là đúng như người Pha-ri-si. Chúng ta phải sẵn sàng để Chúa Thánh Linh uốn nắn chúng ta trở nên giống Ngài càng hơn.

Kinh Thánh mô tả Đức Chúa Jêsus là Tình Yêu Nhập Thể, Ngài dịu dàng với người nghèo, Ngài thương xót những người bệnh tật và tổn thương, và Ngài kiên nhẫn với những người không nhận biết Ngài.

Nhưng Đức Chúa Jêsus phán với những người Pha-ri-si: “Khốn cho các ngươi! Vì các ngươi giống như nấm mồ hoang và người ta bước lên trên mà không biết!” (Lu-ca 11:44). Một số người sẽ cảm thấy sốc khi nghe điều này, nhưng Đức Chúa Jêsus kịch liệt phản đối hành vi đạo đức giả của họ.

Chúa Jêsus là Chiên Con của Đức Chúa Trời, cũng là Sư tử của Giu-đa, như được mô tả trong sách Khải Huyền. Và Ngài là Đấng đã dùng roi đuổi những kẻ lừa đảo ra khỏi Đền Thờ và lật đổ bàn ghế của họ!(Giăng 2:13-15) Đó là một khía cạnh khác về Đức Chúa Jêsus mà chúng ta không thường xuyên nhắc đến.

Khi tôi còn ở thành phố Los Angeles, tôi đến nhóm họp tại một Hội Thánh nọ. Mục sư diễn giả giảng giải rằng có nhiều con đường để đến với Chúa, và cứ lặp đi lặp lại rằng “Chúa là tình yêu”. Mọi người xung quanh hầu như không phản ứng gì với lời giảng này cả. Tôi quan sát và thấy không ai tỏ ra bất an hay không đồng tình.

Sau buổi lễ, tôi đã chờ đợi để được nói chuyện riêng với vị mục sư. Tôi hỏi ông rằng “nhiều con đường đến với Chúa” là con đường nào? Và ông lại khẳng định lại rằng “Chúa là tình yêu”. Tôi nhắc nhở ông về lời dạy của Đức Chúa Jêsus trong Kinh Thánh: “Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha” (Giăng 14:6), nhưng ông cứ nói mãi: “Chúa là tình yêu”.

Theo từ điển Merriam-Webster, “suy đồi” được định nghĩa là “sự lệch lạc khỏi nguyên bản hoặc chân lý”, “hành vi không trung thực hoặc bất hợp pháp, đặc biệt là của những người có quyền lực”, và “sự sa sút, mục nát”.

Khi một người lìa xa Lời Chúa, họ đang từ bỏ chân lý thuần khiết, nguyên bản, và hướng đến sự suy đồi.

Bạn đã bao giờ xem cách mà diễn viên Bruce Marchiano thể hiện hình ảnh Đức Chúa Jêsus trong phim “Phúc Âm Ma-thi-ơ” chưa? Cùng với Jim Caviezel trong “Cuộc khổ nạn của Đấng Christ” và Jonathan Roumie trong loạt phim “Người được chọn” – The Chosen, tôi rất yêu thích hình ảnh Đức Chúa Jêsus qua sự diễn xuất của diễn viên Marchiano.

Trong phân cảnh với những người Pha-ri-si, thay vì chỉ thể hiện cơn giận của Đức Chúa Jêsus, Marchiano lại bày tỏ tấm lòng đau khổ của Ngài. Khi gọi họ là “rắn độc”, ánh mắt Ngài đượm buồn như muốn nói: “Các ngươi đã làm gì vậy? Ta đã cho các ngươi sự sống. Ta trao cho các ngươi đặc quyền phục vụ Ta, như những người đại diện của Ta trước mặt dân Ta. Ta đã yêu thương các ngươi bằng tình yêu đời đời… Vậy tại sao các ngươi lại chọn sự suy đồi và hủy diệt thay vì sự sống sung mãn?”

Giá như họ thực sự hiểu được họ đang đối thoại với ai… Nhưng không, họ lại để lý thuyết tôn giáo ngăn trở mối liên hệ của họ với Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Chúa muốn chúng ta bước đi với Ngài trong sự tự do thật, thay vì những khuôn mẫu tôn giáo mà loài người đã đặt ra. Chúa muốn chúng ta không chỉ biết về Ngài qua lời giảng hay sách vở, mà còn trải nghiệm và sống với Ngài mỗi ngày. Đừng để những ràng buộc của thế gian này hay những quan điểm cứng nhắc làm mất đi niềm vui được sống trong sự hiện diện của Ngài. Hãy mở rộng tấm lòng của bạn và học biết Lời Chúa càng hơn, để Ngài có thể dẫn dắt chúng ta trên con đường chân lý sáng láng, hướng đến sự tự do chân thật.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin Chúa ban cho con sức mạnh để không bị lạc lối bởi những lý thuyết tôn giáo hay những ràng buộc của thế gian. Mà giúp con luôn giữ vững niềm tin vào tình yêu và sự tự do mà Ngài đã ban tặng con. Xin Chúa Thánh Linh soi sáng và uốn nắn con để mỗi ngày con có thể trở nên giống Chúa càng hơn. Xin ban cho con sự nhạy bén để nhận biết ý muốn của Ngài và sống phản ánh hình ảnh tốt đẹp của Ngài ra cho thế giới. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, hôm nay hãy dành thời gian để tự hỏi rằng: bạn có thực sự biết Chúa Jêsus không? Bạn có thật sự hiểu Lời Ngài phán không, và bạn có chọn cách sống của Ngài thay vì cách sống của mình không? Đó là một trách nhiệm to lớn và cũng là một đặc ân vĩ đại. Chúa Jêsus sẽ nói gì với bạn trong lúc này? Trong khi cầu nguyện, hãy cảm nhận sự thúc giục của Ngài, thanh âm nhỏ nhẹ của Thánh Linh Ngài, và để Ngài chạm đến tấm lòng bạn, khi bạn một lần nữa hứa nguyện bước đi theo đường lối Ngài mỗi ngày, để hướng tới nơi tự do thật sự. Và nếu bạn chưa bao giờ xưng nhận Ngài là Cứu Chúa và Đấng Cứu Rỗi của cuộc đời bạn, thì đây chính là lúc để bạn nhận lãnh ơn cứu chuộc!

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

1 bình luận
oneway avatarThien sangtran
Câu nói trong bài con nhận được rất sâu sắc: xin Chúa cho con sự nhạy bén để nhận biết ý Chúa, và sống phản ánh hình ảnh tốt đẹp của Ngài cho thế giới. Con cám ơn Chúa, cám ơn Oneway radio-Alleluia
Trả lời -
03/05/2024