Bạn đã bao giờ nhận được một điều gì đó quý giá mà không cần bất cứ điều kiện gì kèm theo hay chưa? Có phải chúng ta thường đối xử tốt với những ai tốt với mình và ngược lại sẽ không mấy tử tế với những ai không có thiện cảm với mình? Nhưng tình yêu thương Chúa dành cho chúng ta hoàn toàn vô điều kiện. Dù bạn là ai, xuất thân như thế nào hoặc đang sống trong tình trạng ra sao thì Ngài vẫn yêu bạn vô điều kiện. Chúa muốn tất cả mọi người đều biết đến và đón nhận ân điển diệu kỳ của Ngài.

Hôm nay, ngày 09/09/2023, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Gordon Robertson qua chủ đề ÂN ĐIỂN DIỆU KỲ.

“Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.” (Rô-ma 5:8)

Gần đây có một số tín hữu thắc mắc hỏi tôi rằng ân điển có phải là tình yêu thương hay không. Kinh Thánh Tân Ước trong nguyên ngữ Hy Lạp sử dụng nhiều từ ngữ khác nhau để chỉ về tình yêu thương, nhưng từ được dùng nhiều nhất là agape, có nghĩa là tình yêu thương vô điều kiện.

Còn từ được dùng cho “ân điển” là charis, chỉ về ân huệ được ban ra không phải do nỗ lực mà có. Trong cách hiểu của con người thì chúng ta phải làm điều gì đó để được yêu thương, kiểu như phải có giao dịch trao đổi, như là nếu anh yêu tôi thì tôi sẽ yêu anh.

Chúng ta có thể rơi vào ý niệm sai lầm khi cho rằng nếu mình đủ tốt thì Chúa sẽ quan tâm đến mình. Nếu chúng ta làm lành, nếu chúng ta trung tín tham gia lớp Trường Chúa nhật, nếu chúng ta đọc Kinh Thánh thường xuyên, nếu chúng ta giữ những ngày kiêng ăn, nếu chúng ta trung tín dâng phần mười, và nếu chúng ta làm tất cả những việc trên thì có thể Chúa sẽ hài lòng về chúng ta.

Tin tức tuyệt vời đó là chúng ta có ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Trời, nghĩa là ân huệ được ban ra không phải do nỗ lực của con người. Chúng ta không thể đạt được nó. Chúng ta không thể nỗ lực để lấy được. Chúng ta chỉ đơn giản là nhận lấy nó dựa vào những gì Chúa Jesus đã làm thay cho chúng ta.

Trong Ê-phê-sô 2:4-10, sứ đồ Phao-lô nhiều lần nhắc đến từ “ân điển” như sau:

“Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả, nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ - ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu - và trong Đấng Christ Jêsus, Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi với Ngài ở các nơi trên trời, để tỏ bày cho các đời sắp đến biết sự phong phú vô hạn của ân điển Ngài, qua sự nhân từ của Ngài đối với chúng ta trong Đấng Christ Jêsus. Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời; cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào. Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong Đấng Christ Jêsus để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo.”

Con người chúng ta được dựng nên theo ‘hình ảnh’ của Đức Chúa Trời. Vậy nên tất cả chúng ta đều là con cái Chúa ngay cả trước khi chúng ta được cứu. Dù tổ phụ loài người là A-đam và Ê-va đã phạm tội và tội lỗi khiến cho thế giới này bị băng hoại, thì con người chúng ta vẫn là con cái Đức Chúa Trời.

Tất nhiên chúng ta cần phải được phục hồi lại đúng với tư cách là thành viên trong gia đình, sống trong mối liên hệ thuận hòa với Cha thiên thượng. Để nhận được điều đó, chúng ta cần mở lòng ra, xin Chúa tha thứ tội lỗi và tiếp nhận sự cứu rỗi đã được dành ban cho chúng ta trong Chúa Jesus. Bởi vì đó chính là ân hệ mà Chúa ban như Lời Chúa trong Rô-ma 5:8 có chép:

“Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.”

Thật vậy khi chúng ta ở trong ân điển và tình yêu thương của Chúa, khi chúng ta sống đúng với địa vị của mình trong Chúa thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được quyền năng biến đổi của Ngài. Bởi ân điển diệu kỳ ấy, chúng ta được mạnh dạn đến gần ngôi thương xót của Cha Thiên thượng bởi vì Ngài yêu thương chúng ta vô điều kiện. Hãy tiếp nhận ơn yêu thương từ Ngài và những ơn phước lớn lao mà Ngài dành cho bạn.

Cầu nguyện: Lạy Cha kính yêu, cảm ơn Chúa vì ân điển diệu kỳ mà Ngài dành ban cho những người không xứng đáng như con. Xin Chúa giúp con dùng đời sống mình để làm chứng cho những người khác cũng biết đến ân điển diệu kỳ ấy, để họ cũng có thể tiếp nhận Chúa Jêsus, nhận được sự sống đời đời và kinh nghiệm năng quyền biến đổi của Ngài ngay trong chính cuộc sống này. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Chúa yêu bạn và có chương trình tốt đẹp trên cuộc đời bạn. Bạn là công trình của tay Chúa và được Ngài tạo dựng để thực hiện những việc lành mà Ngài đã chuẩn bị từ trước. Hãy trung tín dành thời gian mỗi ngày để tìm kiếm Chúa, học lời Ngài để nhận biết chương trình mà Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời bạn. Hãy chia sẻ về những ân sủng lớn lao mà Chúa ban cho bạn cho nhiều người được biết đến Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

1 bình luận
Ntruong ly
CẢM TẠ ƠN CHÚA
Trả lời -
09/09/2023