Chúng ta thường nói nếu có nhiều tiền hơn, nhiều sức khỏe hơn, nhiều thời gian hơn hay nhiều tài năng hơn, chúng ta sẽ làm được nhiều việc to lớn hơn. Tuy nhiên, đây là một suy nghĩ sai lầm. Dù có tất cả mọi thứ trên đời, nhưng nếu không vâng theo sự hướng dẫn của Chúa, chúng ta sẽ không có gì và cũng không làm được gì cả. Chúa là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến chốn thành công.

Hôm nay, ngày 10/03/2023, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Paul J. Palma qua chủ đề PHƯỚC HẠNH THEO SAU SỰ VÂNG LỜI.

“Vậy, hỡi Y-sơ-ra-ên, điều mà bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời đòi hỏi anh em là gì nếu không phải là tôn kính Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đi trong đường lối Ngài, hết lòng hết linh hồn mà kính mến và phục vụ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tuân giữ các điều răn và luật lệ của Đức Giê-hô-va mà tôi truyền cho anh em ngày nay, để anh em được phước?” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 10:12-13)

Thú vị thay, một phần sách Phục Truyền Luật Lệ Ký được gọi là eikev trong tiếng Do Thái, có thể được dịch là “hệ quả”, “nhờ vậy” hoặc “theo gót”. Có những hệ quả sẽ tự khắc theo sau khi chúng ta tuân giữ mệnh lệnh của Đức Chúa Trời.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:12-13 chép:

“Nếu anh em đã nghe các luật lệ nầy, gìn giữ và làm theo, thì đối với anh em, Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ giữ lời giao ước và lòng nhân từ mà Ngài đã thề với tổ phụ anh em. Ngài sẽ yêu thương anh em, ban phước cho anh em, làm cho dân số anh em gia tăng.”

Khi chúng ta lắng nghe Lời Chúa và tuân giữ các luật lệ Ngài, Đức Chúa Trời sẽ giữ giao ước giữa Ngài với chúng ta. Chúng ta không nhìn thấy phước hạnh trước mặt; chúng ta không bước đi bằng đôi mắt trần. Còn khi chúng ta bước đi bằng tấm lòng vâng lời, những phước hạnh vô biên tự khắc sẽ theo gót và tràn đầy trên chúng ta.

Chúng ta cũng nên ôn lại những phép lạ Chúa làm. Phục Truyền Luật Lệ Ký 7:18-19 chép:

“Hãy nhớ lại những gì Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm … những dấu lạ phép mầu.”

Khi Đài CBN mới thành lập, đó cũng là lúc Chúa kêu gọi cha tôi phát sóng rộng rãi về Vua của Thiên Đàng. Trong những năm 1960, mỗi ngày phát sóng là một phép lạ. Có thể trả lương cho nhân viên và các khoản phí phát sinh là một phép lạ. Chúng tôi cầu nguyện cho từng chiếc máy quay và từng nhân viên. Chúng tôi quỳ gối cầu nguyện tha thiết để xin Chúa tiếp trợ cho một chiếc bóng đèn trường quay, bởi vì chúng tôi không thể quay chương trình mà không có đèn.

Mọi điều đã được thực hiện bởi đức tin; không phải bởi những cách thức như thế gian nói. Chúng tôi không bao giờ có đủ tài chính, hoặc nhân lực, hoặc chuyên môn. Chúng tôi giống như những em thiếu nhi khiêm nhu nói rằng: “Cha ơi, xin dẫn chúng con đi.”

Kinh Thánh trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:3 chép:

“Ngài hạ anh em xuống, khiến anh em gặp cảnh đói khổ rồi cho anh em ăn ma-na … để dạy anh em biết rằng loài người sống không chỉ nhờ bánh, nhưng nhờ mọi lời phán từ miệng Đức Giê-hô-va.”

Bạn đã bao giờ tự nhủ: "Tôi có thể làm được nhiều điều hơn nếu như tôi có tiền?" vậy thì hãy suy nghĩ lại. Chúng ta có thể làm được nhiều điều hơn chỉ khi chúng ta có Lời Chúa và vâng theo Lời Ngài. Đường lối Ngài là hoàn hảo, và khi được Ngài dẫn dắt, chúng ta biết con đường mình phải đi.

Đây là yêu cầu dành cho chúng ta:

“Vậy, hỡi Y-sơ-ra-ên, điều mà bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời đòi hỏi anh em là gì nếu không phải là tôn kính Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đi trong đường lối Ngài, hết lòng hết linh hồn mà kính mến và phục vụ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tuân giữ các điều răn và luật lệ của Đức Giê-hô-va mà tôi truyền cho anh em ngày nay, để anh em được phước?” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 10:12-13)

Đây là chủ đề lặp đi lặp lại xuyên suốt Phục Truyền Luật Lệ Ký. Khi chúng ta kính sợ, noi theo, yêu mến và phục vụ Chúa, thì phước hạnh Ngài sẽ đến với chúng ta.

Cầu nguyện: Chúa ơi, ngoài Ngài ra không có con đường đúng đắn nào khác. Xin giúp con biết kính sợ, noi theo, yêu mến và phục vụ Chúa luôn luôn. Xin giúp con đứng vững trên con đường theo Ngài, để rồi từ đó, những phép lạ và phước hạnh Chúa ban sẽ dẫy đầy trên đời sống con. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen.

Quý thính giả thân mến, đừng nghe những lời thế gian lừa dối bạn, rằng phải có tiền tài, danh vọng hay địa vị thì mới có thể làm việc nọ việc kia. Chúng ta chỉ cần có Chúa và duy nhất Chúa mà thôi là đủ rồi. Hãy cứ yêu mến Chúa và tuân theo đường lối công chính của Ngài, thì phước hạnh và thành công tự khắc sẽ theo sau bạn.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này