Là con cái Chúa, chúng ta có đang thực sự chuyên tâm thực thi sứ mạng Ngài giao phó? Bài học hôm nay nương trên nền tảng Kinh Thánh E-xơ-ra 7 sẽ cho chúng ta thấy tấm gương chuyên tâm của E-xơ-ra để từ đó, mỗi người biết kết ước sống cho Chúa.

“Vì E-xơ-ra chuyên tâm nghiên cứu luật pháp của Đức Giê-hô-va, tuân giữ và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên biết luật pháp và các quy định.” (E-xơ-ra 7:10)

Chúng ta cùng đọc Lời Chúa trong E-xơ-ra 7:6-10; 12-14; 25-28

6 Chính ông E-xơ-ra nầy từ Ba-by-lôn trở về. Ông là một học giả am hiểu luật pháp Môi-se mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã truyền dạy. Nhờ tay của Đức Giê-hô-va giúp đỡ nên vua chấp thuận mọi điều ông thỉnh cầu.

7 Vào năm thứ bảy đời vua Ạt-ta-xét-xe, có một số người Y-sơ-ra-ên gồm các thầy tế lễ, người Lê-vi, các ca sĩ, những người gác cổng, và những người phục vụ đền thờ(n) cùng ông trở lên Giê-ru-sa-lem. 8 Tháng năm, năm thứ bảy đời vua ấy, E-xơ-ra đến thành Giê-ru-sa-lem. 9 Ông khởi hành từ Ba-by-lôn vào ngày mồng một tháng giêng, và nhờ tay nhân lành của Đức Chúa Trời giúp đỡ, ông đã đến Giê-ru-sa-lem vào ngày mồng một tháng thứ năm. 10 Vì E-xơ-ra chuyên tâm nghiên cứu luật pháp của Đức Giê-hô-va, tuân giữ và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên biết luật pháp và các quy định.

12 “Ạt-ta-xét-xe, vua của các vua, gửi cho E-xơ-ra, thầy tế lễ cũng là học giả thông thạo luật pháp của Đức Chúa trên trời. Chúc ngươi vạn sự bình an! 13 Ta ra chiếu chỉ rằng bất cứ người Y-sơ-ra-ên nào ở trong nước, hoặc thường dân, hoặc thầy tế lễ hay người Lê-vi, muốn đi đến Giê-ru-sa-lem thì hãy đi cùng với ngươi. 14 Ta và bảy cố vấn của ta sai ngươi đi điều tra về Giu-đa và về Giê-ru-sa-lem dựa theo luật pháp của Đức Chúa Trời mà ngươi có trong tay.

25 Còn ngươi, E-xơ-ra, tùy theo sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi, hãy lập những quan chức, thẩm phán, là những người thông thạo luật pháp của Đức Chúa Trời để họ xét xử cả dân chúng ở bên kia sông. Còn những người nào không biết luật pháp thì các ngươi hãy dạy cho họ biết. 26 Nếu ai bất tuân luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi và luật lệ của vua thì các ngươi hãy trừng phạt nghiêm khắc, hoặc xử tử, hoặc lưu đày,hoặc tịch thu tài sản hay bỏ tù.”
27 E-xơ-ra thưa: “Chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, là Đấng đã đặt trong lòng vua điều nầy để tô điểm đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem, 28 và khiến cho tôi được ơn trước mặt vua, các cố vấn và các quan chức quyền thế của vua! Tôi được can đảm vì tay của Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ở với tôi và tôi tập hợp các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên để hồi hương với tôi.”
---
Câu chuyện về E-xơ-ra bắt đầu với cuộc hồi hương lần 2 của người Y-sơ-ra-ên, trở về Giê-ru-sa-lem. Người Y-sơ-ra-ên đã bị bắt làm nô lệ dưới thời Ba-by-lôn và Ba Tư.

Vua Si-ru của Ba Tư được Chúa cảm động đã ra chiếu chỉ cho phép người Do Thái hồi hương xây sửa lại đền thờ Giê-ru-sa-lem. Khoảng gần một thế kỷ sau, E-xơ-ra đến Giê-ru-sa-lem để dạy những người Do Thái hồi hương về luật pháp Chúa và từ đó, mở ra một cơn phấn hưng mạnh mẽ ở Y-sơ-ra-ên.

Trong vai trò thầy tế lễ và là học giả thông thạo Kinh Thánh, E-xơ-ra đã nhận ra vai trò và trách nhiệm của mình trong việc khôi phục Y-sơ-ra-ên. Vì vậy, ông chuyên tâm hoàn thành sứ mạng của mình, hết lòng tìm kiếm Chúa, thực thi ý muốn Chúa và dạy dỗ Y-sơ-ra-ên. Ông chuyên tâm hoàn thành mục đích của mình.

Với nhiều người đang bị giam cầm bởi tội lỗi, Hội Thánh khắp nơi đang mong mỏi được phấn hưng, Đức Chúa Trời đang dấy lên những người góp phần vào trong công tác phục hồi và phấn hưng này. Mỗi chúng ta, là những người tin nhận Chúa, được kêu gọi để dự phần vào trong sự hành động lớn lao của Chúa hôm nay. Nhưng chúng ta có sẵn sàng để làm điều này? Chúng ta có chuyên tâm với sứ mạng của mình?

Khi nhận biết chúng ta được Chúa kêu gọi, chúng ta phải ở trong tâm thế như E-xơ-ra, dâng trọn lòng mình cho Chúa. Đây là lúc chúng ta phải bắt đầu kỷ luật bản thân mình trong sự cầu nguyện, học hỏi và nghiên cứu Lời Chúa cũng như trong sứ mạng chinh phục linh hồn tội nhân cho Đấng Christ. Giống như một vận động viên quyết tâm chạy cho giựt giải, chúng ta phải thực sự chuyên tâm vào mục đích của mình.

Một đời sống chuyên tâm là đời sống kỷ luật, cam kết sống đúng theo địa vị con cái Chúa, đúng theo mục đích, sứ mạng mà Chúa giao phó.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin bày tỏ sự kêu gọi của Ngài trên cuộc đời con. Xin giúp con biết chuyên tâm theo đuổi ý muốn của Ngài, hết lòng hầu việc Chúa trong sứ mạng Chúa giao, để Hội Thánh được phấn hưng và người người biết đến Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Kính thưa quý thính giả, một cuộc đời chuyên tâm vào sứ mạng của Chúa trước hết là cuộc đời kỷ luật. Hãy kỷ luật bản thân để có những giờ tĩnh nguyện, học Kinh Thánh mỗi ngày và chia sẻ Tin Lành mỗi khi có cơ hội.

Oneway Radio rất vui khi nhận được rất nhiều những lời chứng về đời sống được biến đổi qua chương trình TNHN. Chúng tôi cũng được khích lệ từ những khoản dâng hiến của bạn gửi cho chương trình, để giúp cho Lời Chúa càng được chia sẻ lan rộng hơn. Nếu bạn muốn được tư vấn về niềm tin, hoặc dự phần trong sự dâng hiến với chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách để lại bình luận trực tiếp trên YouTube, Facebook, nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại: 0898 189 819

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này