Nếu có ý kiến cho rằng đến một ngày, bạn sẽ chối bỏ Chúa, chắn hẳn bạn sẽ thẳng thừng tuyên bố đó là chuyện không tưởng, sẽ không bao giờ bạn làm như vậy. Nhưng chuyện không tưởng đó cũng đã từng xảy ra với một trong những người đầu tiên theo Chúa. Điều đáng khích lệ là ông đã tan vỡ, ăn năn với Chúa và được phục hồi.

Hôm nay, ngày 19/02/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Daphne Delay qua chủ đề CHUYỆN KHÔNG TƯỞNG

“Cho dù phải chết với Thầy đi nữa, con sẽ chẳng chối Thầy đâu.” (Ma-thi-ơ 26:35)

“Cho dù phải chết với Thầy đi nữa, con sẽ chẳng chối Thầy đâu.” - Đó là câu nói nổi tiếng của Phi-e-rơ. Tôi tin rằng những lời này cũng sẽ vang đi vang lại trong tâm trí ông sau khi ông chối bỏ Chúa Giê-xu.

Buổi sáng hôm ấy, Chúa Giê-xu cảnh báo các môn đồ về những gì sẽ xảy ra. Với tình yêu son sắt dành cho thầy mình, Phi-e-rơ khẳng khái tuyên bố “Dù tất cả đều vấp ngã vì cớ Thầy đi nữa, con sẽ không bao giờ vấp ngã.”

Nhưng Chúa Giê-xu đáp:“Thật, Ta bảo con: Chính đêm nay, trước khi gà gáy, con sẽ chối Ta ba lần.” (Ma-thi-ơ 26:33-34)

Sau đó, Phi-e-rơ lại càng nhấn mạnh hơn tình cảm và sự cương quyết của ông. Phi-e-rơ thưa: “Cho dù phải chết với Thầy đi nữa, con sẽ chẳng chối Thầy đâu.” (Ma-thi-ơ 26:35)

Đã bao nhiêu lần chúng ta cũng nói và làm như vậy? Đã bao nhiêu lần chúng ta thốt lên những lời tuyên bố như vậy với Chúa trong một khoảnh khắc dâng trào cảm xúc, chúng ta thấy tình yêu của mình dành cho Cứu Chúa thật tuyệt vời, thật sâu đậm.

Nhưng đúng như những gì Chúa Giê-xu đã bảo trước, khi Ngài bị bắt thì các môn đồ khác chạy trốn vì sợ hãi. Kinh Thánh chỉ đề cập đến Phi-e-rơ trong suốt giai đoạn này. Ma-thi-ơ 26:69-75 chép,

Lúc ấy, Phi-e-rơ đang ngồi ở ngoài sân. Một đầy tớ gái đến gần và nói: “Ông cũng là người ở với Jêsus, người Ga-li-lê.” Nhưng Phi-e-rơ chối ngay trước mặt mọi người rằng:

“Tôi không biết cô nói gì.” Khi ra hiên cửa, một đầy tớ gái khác thấy Phi-e-rơ thì nói với những người đứng gần đó rằng: “Ông nầy ở với Jêsus, người Na-xa-rét.” Nhưng Phi-e-rơ lại chối và thề rằng: “Tôi không hề biết người ấy.” Một lúc sau, những người đứng gần đó nói với Phi-e-rơ rằng: “Chắc chắn ông cũng là một người trong bọn họ, vì giọng nói của ông đã tố cáo ông.” Nhưng Phi-e-rơ nguyền rủa mà thề rằng: “Tôi không biết người đó.” Ngay lúc ấy, gà gáy. Phi-e-rơ nhớ lại lời Đức Chúa Jêsus đã nói: “Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối Ta ba lần.” Rồi ông đi ra và khóc lóc đắng cay.

Chắc chắn Phi-e-rơ yêu mến Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc bất an, sợ hãi, ông đã làm điều không tưởng, là chối bỏ Chúa. Ông chối bỏ Đấng mà ông hứa là ông sẵn sàng chết vì Ngài. Khi suy nghĩ lại những gì mình đã làm và nhớ đến lời Chúa Giê-xu đã báo trước thì Phi-e-rơ khóc lóc thảm thiết.Tôi tự hỏi liệu trong cơn đau khổ của mình, ông có nhớ ra điều gì khác mà Chúa đã từng nói với ông và những người khác không.

“Hãy đề phòng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho Hội đồng Công luận và đánh đòn các con trong nhà hội. Vì cớ Ta, các con sẽ bị giải đến trước mặt các tổng đốc và các vua, để làm chứng cho họ và các dân ngoại. Nhưng khi họ đem nộp các con, chớ lo phải nói như thế nào, hoặc nói những gì; trong giờ đó, những gì phải nói sẽ được ban cho các con. Vì không phải các con tự nói đâu, nhưng Thánh Linh của Cha các con sẽ nói qua các con.” (Ma-thi-ơ 10:17-20)

“Các con sẽ bị mọi dân tộc thù ghét vì danh Ta, nhưng ai bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu rỗi. Khi người ta bắt bớ các con trong thành nầy, hãy trốn sang thành kia; vì thật, Ta bảo các con, các con chưa đi hết các thành của Y-sơ-ra-ên thì Con Người đã đến rồi. Môn đồ không hơn thầy, đầy tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, đầy tớ được như chủ thì đủ rồi. Chủ nhà mà còn bị gọi là Bê-ên-xê-bun, huống chi là người nhà! Vậy, các con đừng sợ họ; vì không có điều gì che giấu mà chẳng bị phơi bày; không có điều gì bí mật mà chẳng bị tiết lộ. Cho nên những gì Ta nói với các con trong bóng tối, hãy nói ra ngoài ánh sáng; những gì các con nghe thì thầm bên tai, hãy công bố trên mái nhà. Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ Đấng có thể hủy diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ không phải chỉ bán được một đồng sao? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý muốn của Cha các con. Ngay cả tóc trên đầu các con cũng được đếm hết rồi. Vì vậy, đừng sợ, vì các con quý giá hơn nhiều chim sẻ. Thế thì, hễ ai xưng nhận Ta trước mặt thiên hạ, Ta cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt Cha Ta ở trên trời; còn ai chối bỏ Ta trước mặt thiên hạ, Ta cũng sẽ chối bỏ họ trước mặt Cha Ta ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 10:22-33)

Chúa Giê-xu tuyên bố rất rõ ràng rằng, “ai chối bỏ Ta trước mặt thiên hạ, Ta cũng sẽ chối bỏ họ trước mặt Cha Ta ở trên trời”. Khi nghĩ đến việc bị Chúa Giê-xu chối bỏ, khước từ, tấm lòng tôi phải quặn thắt lại. Tôi có thể tưởng tượng được Phi-e-rơ đã cảm thấy như thế nào. Chúa Giê-xu đã cảnh báo các môn đệ rằng họ sẽ bị người ta gây khó dễ. Ngài bảo họ những gì họ phải làm và ai mà họ phải sợ. Nhưng Phi-e-rơ đã sợ con người thay vì sợ Đức Chúa Trời. Và rồi khi nhớ lại những gì mình làm, ông tan vỡ và khóc lóc trong đau đớn.

Vua Đa-vít cũng đã từng khóc một cách cay đắng như vậy. Ông xưng với Chúa, “Con đã phạm tội với Chúa, chỉ với một mình Chúa thôi và làm điều ác dưới mắt Chúa. Để Chúa bày tỏ đức công chính khi Ngài tuyên phán và sự thanh sạch khi Ngài phán xét.” (Thi Thiên 51:4)

Đa-vít phạm tội ngoại tình, giết người và lừa dối. Trong nỗi đau đớn tột cùng, ông cầu xin Chúa,

"Xin đừng từ bỏ con khỏi mặt Chúa cũng đừng cất Thánh Linh Chúa khỏi con. Xin phục hồi niềm vui cứu rỗi của Chúa cho con, và lấy tinh thần khoan dung mà nâng đỡ con." (Thi Thiên 51:11-12)

Đa-vít xưng nhận tội lỗi của mình trong sự tan vỡ, ăn năn. Và Đức Chúa Trời đã phục hồi Đa-vít và Phi-e-rơ. Tại sao?

"Sinh tế đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm linh đau thương; Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu." (Thi Thiên 51:17).

Trong lòng thương xót của Ngài, Đức Chúa Trời sẽ không khước từ, chối bỏ những ai nhận biết tội lỗi và ăn năn về sự vi phạm họ. Đa-vít được nhớ đến như một người sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và Phi-e-rơ trở thành một trong những nhà truyền bá Phúc m mạnh mẽ nhất trong thời đại của ông, đã chinh phục hơn 3.000 người cho Chúa vào ngày Lễ Ngũ tuần.

Trong phút yếu lòng, mỗi người chúng ta đều có thể chối Chúa trong những cách khác nhau. Tuy nhiên, trong sự khiêm cung, hạ mình và tan vỡ trước Chúa, họ đã được phục hồi. Chuyện không tưởng chính là Đức Giê-hô-va là thiện và lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, những lúc con yếu lòng, đã có những lời nói, việc làm khiến Chúa buồn lòng, xin Ngài tha thứ cho con. Xin giúp con sống đúng với niềm tin của mình, và luôn bày tỏ Ngài ra cho mọi người. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, trong cuộc sống hằng ngày, nơi trường học, trong chỗ làm việc, bạn đã chối bỏ Chúa như thế nào qua những lời nói, việc làm của mình? Bài học hôm nay mời gọi bạn suy xét lại và chạy đến với Chúa trong sự tan vỡ, ăn năn để được Ngài tha thứ và phục hồi.

Quý thính giả thân mến, chúng tôi thật vui khi nhận được những lời chứng qua chương trình này. Một thính giả đã chia sẻ: "Có những thời điểm mình tưởng chừng như gục ngã nhưng nhờ lời Chúa qua chương trình giúp mình có thêm niềm tin và động lực để bước tiếp, giúp mình gần Chúa nhiều hơn, xin gửi 1 khoản dâng hiến cho chương trình như 1 lời cảm ơn vì những giá trị mình nhận được từ chương trình Oneway radio suốt 2 năm qua”. Một thính giả khác chia sẻ: “Cảm ơn Chúa, cảm ơn những người đã làm ra chương trình này, mỗi ngày không nghe lại cảm thấy nhớ chương trình.” Đó là sự khích lệ rất lớn cho chúng tôi là những người làm chương trình.

Với mong muốn phát triển và nâng đỡ niềm tin cho nhiều người hơn, Oneway ao ước nhận được sự đồng hành của quý vị. Bất cứ lúc nào, quý vị cũng có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về niềm tin hoặc dự phần trong sự dâng hiến bằng cách để lại bình luận trên Youtube, facebook hoặc nhắn tin trên zalo, viber đến số điện thoại 0898189819. Xin cảm ơn!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này