Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao Chúa lại để cho con dân Ngài phải chịu khổ, phải đối diện với những khó khăn, thử thách trong đời? Tại sao Cơ Đốc nhân không được miễn trừ khỏi những hoạn nạn? Bài học hôm nay nhắc chúng ta biết rằng những khó khăn trong cuộc sống là để đem đến sự biến đổi.

“Người công chính gặp nhiều tai họa; nhưng Đức Giê-hô-va luôn luôn giải cứu người” (Thi Thiên 34:19).

Tôi đã từng nghe ai đó nói thế này, “Những thử thách sẽ kéo dài cho đến khi nó khiến chúng ta thay đổi tâm trí, thái độ và hành động".

Nhưng chẳng phải bản chất con người chúng ta thường hay phản ứng là “Tôi biết vậy nhưng tôi thực sự không thể nhìn thấy có điều gì giá trị hoặc có mục đích gì đằng sau tất cả những khó khăn, thử thách này".

Đầu óc xác thịt của chúng ta ranh ma như kiểu một luật sư tìm kiếm khe hở của luật pháp để lách thuế. Hãy đối diện với điều này: chúng ta không muốn những hoạn nạn, khó khăn; chúng ta muốn con đường dễ dàng, thuận lợi, hanh thông. Nhưng Lời Chúa phán với chúng ta hoàn toàn khác.

“Ta đã bảo các con những điều nầy, để các con có sự bình an trong Ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.”” (Giăng 16:33)

Chúa Giê-xu biết rằng đầy tớ sẽ không hơn chủ mình. Ngài là Đấng đã học biết sự vâng phục qua chính sự chịu khổ (xem Hê-bơ-rơ 5:8). Giờ đây, Đức Chúa Trời đang chuẩn bị cho Ngài một dân không rúng động,
không lay chuyển, không ngã lòng. Ngài đang kêu gọi những con trai, con gái yêu dấu của Ngài dự phần trong sự cai trị và chăn dắt các dân bằng một cây gậy sắt (Khải Huyền 2: 26-27).
Chúng ta là những người phải có nhân cách không chỗ trách được. Liệu chúng ta có thể bước ra khỏi lò lửa hừng của thử thách mà vẫn không một lời oán than? Liệu chúng ta vẫn có thể thốt lên những tiếng ca ngợi ngay trong lao tù vào giữa đêm tối? Tôi biết đòi hỏi như vậy là cao quá phải không, nhưng đằng sau thử thách chúng ta chịu luôn có một mục đích, đằng sau sự đau đớn chúng ta nếm trải luôn có một mục đích, đằng sau cơn hoạn nạn chúng ta đối diện luôn có một mục đích. Mọi cám dỗ, nước mắt, đau đớn, mất mát, thù oán, ghen tức - nhiều không kể xiết, tất cả những điều đó đều hiệp lại làm ích cho những người mà Đức Chúa Trời lựa chọn, và dù giờ đây chúng ta không thấy, nhưng tất cả đều làm tăng thêm vinh hiển về sau cho chúng ta.

“Người công chính gặp nhiều tai họa; nhưng Đức Giê-hô-va luôn luôn giải cứu người” (Thi Thiên 34:19).

Hãy biết rằng mọi điều xảy đến cho chúng ta đều ở trong tay Chúa. Không điều gì diễn ra mà không bởi sự cho phép của Ngài. Chúa khiến cho mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho chúng ta và cho sự vinh hiển Ngài. Chúa muốn chúng ta được nên thánh ngay cả khi chúng ta đối diện với lửa hừng. Và khi Ngài trở lại, chúng ta sẽ được gọi là Tân Nương của Ngài, không vết, không tì, không chỗ trách được, và sẵn sàng để đồng trị trong sự vinh hiển đời đời với Ngài. Vậy thì, dù hoạn nạn, thử thách có lớn và khó đến đâu, hãy xin Chúa dạy bạn biết vui vẻ và luôn tin cậy nơi Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Cha Thiên thượng, cảm ơn Ngài vì mọi sự xảy đến trong đời sống chúng con đều ở trong ý định tốt đẹp của Ngài. Xin dạy con biết tin cậy Ngài trong những điều nhỏ nhặt nhất, để cho con được nên thánh và sẵn sàng trong ngày Ngài trở lại. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu. A-men.

Bạn thân mến, đối diện với những hoàn cảnh đau buồn trong đời, hãy vững tin nơi Chúa và xin Ngài bày tỏ mục đích tốt đẹp Ngài dành cho bạn.

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này