PTV: Mỹ Dung


Phước Hạnh Sau Thử Thách

Kinh Thánh nền tảng: Giacơ 1:12-15

“Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Chớ có ai đang bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết.

Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. Đoạn, lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác; tội ác đã trọn, sanh ra sự chết.”

Câu Kinh Thánh ghi nhớ được chép trong Giacơ 1: 2

“Phước cho người chịu đựng thử thách, vì sau cơn thử luyện sẽ được lãnh mão sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho Người yêu kính Ngài”. (BDM)

Từ “Phước” tại đây dành cho các bạn khi các bạn đang đi qua những giai đoạn thử thách trong đời sống mình, kiểm tra và thử thách là rèn luyện để bản chất các bạn ngày càng tốt hơn. Để có được vàng, người ta cần phải luyện nó mà phải không các bạn?

Thánh Kinh cho chúng ta biết: Mọi sự hiệp lại sẽ làm ích cho những ai yêu mến Chúa và được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Một ngày nào đó kết quả sẽ đến, chúng ta cần kiên trì bước đi, tìm kiếm sự giúp đỡ từ Cha chúng ta trên trời.

Phước hạnh này không phải là niềm hạnh phúc của một đời sống không có nan đề khó khăn, nhưng là niềm hân hoan của người đã chiến đấu và chiến thắng. Kết quả của lòng kiên nhẫn chịu đựng những khó khăn thử thách là những điều phước hạnh vì "Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ."

Các bạn ai ai đều cũng có những nan đề, đều phải trải qua những sự thử thách trong đời này, nhưng Đức Chúa Trời có phần thưởng quý báu cho những ai trung tín chịu đựng, và Giacơ kêu gọi chúng ta hãy nhận biết điều đó. Đây là cách người tin theo Chúa nhìn vào những biến cố xảy ra trong đời sống của mình. Và đây cũng là chương trình của Đức Chúa Trời cho chúng ta.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này