“Sự khôn ngoan quý báu hơn châu ngọc, Chẳng một báu vật nào con ưa thích sánh kịp nó được.” (Châm Ngôn 3:15)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

 

Con cảm ơn Chúa vì đã giúp con nhận biết sự ngôn ngoan quý giá hơn mọi châu báu trên thế gian. Xin Chúa ban cho con sự thông sáng qua lời của Ngài và nhắc nhở con trong sự cầu nguyện tương giao với Ngài mỗi ngày. Trong Danh Chúa Giê-xu Christ Amen.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này