"Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi"  (Khải Huyền 1:5b)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Con dâng lời cảm tạ Chúa thật nhiều vì ơn thương xót và sự cứu rỗi của Ngài. Con biết mình là con người có tội và tin nhận rằng Chúa là Đấng Cứu Thế của cuộc đời con. Xin Ngài tẩy sạch mọi vết bẩn tội lỗi trên cuộc đời của con và giúp con luôn được tinh sạch. Con cảm ơn Ngài và cầu nguyện. Trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này