“Mỗi người phải mau nghe, chậm nói, chậm giận.” (Gia-cơ 1:19)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Cảm ơn Chúa vì Ngài đã luôn lắng nghe chúng con, xin dạy chúng con biết khôn ngoan học theo Ngài, mau nghe, chậm nói và chậm nóng giận. Con cầu nguyện. Trong Danh Chúa Giê-xu Chirst. Amen!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này