“Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng” (I Sa-mu-ên 16:7)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã chỉ cho con hiểu về những quy tắc mở cánh cổng ơn phước của Ngài. Xin giúp chúng con luôn thực hiện và trung tín dâng hiến cho nhà Ngài. Trong Danh Chúa Jesus Christ. A-men!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này