“Đức Chúa Giê-xu lại phán: Chính Ta là ánh sáng của thế giới, người nào theo Ta sẽ không còn đi trong tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống.” (Giăng 8:12)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Cảm ơn Chúa vì Ngài đã đến xoá tan bóng tối quanh con, tha thứ tội lỗi của chúng con và giải cứu chúng con khỏi Sa-tan và sự chết. Xin cho chúng con luôn được sống trong ánh sáng của Ngài. Con cầu nguyện. Trong Danh Chúa Giê-xu Chirst. Amen!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này