“Khốn thay những kẻ bảo cái tốt là xấu, cái xấu là tốt.”  (Ê-sai 5:20a)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Cảm ơn Chúa vì con được Ngài bày tỏ lẽ thật để con biết được đâu là điều tốt và đâu là điều xấu. Xin Ngài cũng bày tỏ cho những ai còn chưa biết đến Ngài để thế giới này được sống trong lẽ thật của Ngài. Con cảm ơn Chúa và hết lòng cầu nguyện. Trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này