“Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường-lối tôi”. (Thi-thiên 119:105)
 

Lời cầu nguyện hôm nay:

"Cảm ơn Chúa vì con nhận được ánh sáng từ Chúa qua lời của Ngài là Kinh thánh, để con nhận biết tội lỗi, được Chúa ban sự khôn ngoan và để con cũng có thể đem ánh sáng của Ngài cho nhiều bạn chưa biết về Chúa nữa. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus Christ. A-men!"

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này