“ Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời”  (Ê-phê-sô 1:4)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

“Tạ ơn Chúa vì dù con ra sao thì Ngài vẫn yêu và con luôn có giá trị khi ở trong Ngài. Xin giúp con luôn yêu Chúa và sống xứng đáng với tình yêu của Ngài. Con cầu nguyện: Trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen”

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này