“Con nhanh chóng, không hề chậm trễ mà vâng giữ các điều răn của Chúa” (Thi Thiên 119:60)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

“Con cảm ơn vì Chúa luôn ở bên và lắng nghe chúng con cầu nguyện. Xin Ngài tha thứ nếu chúng con có chậm trễ với Ngài, và xin Chúa giúp để chúng con cũng không chậm trễ khi giúp đỡ người khác. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Jêsus Chrsit. A-men!”

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này