Xuân vừa ở tiệm đo kính về, liền hỏi ông nội: “Con mới mua kính mới, ông nội thấy đẹp không?”

“Uk, đẹp. Rồi con đeo vô thấy rõ không?”

“Dạ rõ lắm, con thấy cây nè, lấy lá rụng nữa, còn thấy xe chạy, thấy cái chén trên bàn nữa, con vui quá ông nội ơi.”

“Vậy là mừng rồi, ông cũng lo sao con bị cận sớm quá, đeo kính mà ông thấy thương .”

“Dạ”

“Con có nghe nói về “đeo kính tâm linh” không?”

“Dạ? Là sao ông? “Đeo kính tâm linh” /cao giọng như không hiểu/

“Ukm, ông muốn nói là có rất nhiều người tin Chúa, nhưng mà họ không biết Chúa rõ cũng giống như họ không nhìn thấy Chúa đang bên cạnh của họ vậy đó.”

“Da, ông nói tiếp đi.”

“Khi con tin chắc rằng Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Chuộc con, Ngài sẽ mở mắt tâm linh của con, với đức tin con sẽ thấy được Chúa luôn bên cạnh con, dõi theo con. Từ đó con sẽ thấy, con sẽ hiểu về Ngài và hiểu những gì ở trong lời của Ngài. Qua lời Chúa, chúng ta sẽ biết được Chúa rõ hơn. Ví dụ: Khi con có kính mới rồi, con đeo kính thường xuyên hay là con cất nó trong tủ?”

“Dạ, dĩ nhiên con phải đeo kính thường xuyên rồi, không đeo kính con không thấy đường đi, mà thấy cái gì cũng mờ mờ nữa, khó chịu lắm ông, con không làm gì được nữa chứ.”

“Thì cũng vậy, Chúa ban cho chúng ta đôi mắt tâm linh để nhìn thấy chính Ngài, và chúng ta cũng đừng quên đọc Kinh Thánh để hiểu về Chúa hơn giống như con luôn đeo kính vậy đó, nếu không có kính con sẽ làm mọi việc khó khăn hơn, nên con phải đeo kính thường xuyên cũng như là đọc Kinh thánh thường xuyên vậy đó.”

“Ồ, con đã hiểu.”

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này