“Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng.” (2 Cô-rinh-tô 9:7)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Chúa ơn con yêu mến Ngài. Xin nhắc nhở con luôn vui lòng và trung tín dâng hiến cho Ngài. con cầu nguyện. Trong Danh Chúa Giê-xu Christ. Amen!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này