“chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (Hê-bơ-rơ 10:25)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Con cảm ơn Chúa vì thông qua những người xung quanh con mà Ngài đã nhắc nhở con biết được sự quan trọng của việc đi nhóm và thờ phượng cùng nhau. Xin Cha giúp con biết cách sắp xếp thời gian của mình thật tốt để có thể gặp gỡ Ngài nhiều hơn và yêu mến Chúa nhiều hơn. Trong Danh Chúa Giê-xu Christ Amen.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này