“Vì của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.”  (Ma-thi-ơ 6:21)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì “kho báu trên trời” Ngài dành cho chúng con. Xin giúp chúng con luôn dành thời gian và sự quan tâm cho kho báu ấy thay vì là những của cải vật chất trên thế gian này. Con cầu nguyện. Trong Danh Chúa Giê-xu Chirst. Amen!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này